EXCLUSIVE – interiérová barva
EXCLUSIVE – interiérová barva
Full Screen
,

EXCLUSIVE – interiérová barva

Velmi dobře kryjící matná disperzní barva pro interiéry, bytové a komerční výstavby. Odolná proti působení vody.

Akrylátová nátěrová hmota s vysokou prodyšností a krytím 99,3%. Barva je vhodná pro veškeré vnitřní nátěry štukových omítek, zdiva, sádrokartonu, tapet i dřevotřísky. Zvlášť vhodná je pro vnitřní prostory s požadavkem na vysoký stupeň omyvatelnosti a odolnosti vůči působení vody. Nátěr se snadno aplikuje, je stálobarevný, sametově matný, se stupněm bělosti 89%.

 • omyvatelná dle DIN 53778 w/m
 • vysoká kryvost
 • bez rozpouštědel
 • vydatnost:1ltr na cca 5 – 6m2

Velikost balení:
5l nebo 10l
Skladování:
V suchu při teplotě vyšší než 0 °C, ne na přímém slunci nebo u zdrojů tepla
Doba použitelnosti:
24 měsíců od data výroby

Návod k použití

 • Podklad musí být suchý, vyzrálý, zbavený nečistot, plísní, sanitru a mastnoty. Silně savé podklady ošetřit penetrací s hloubkovým účinkem.
 • První nátěr lze v případě potřeby ředit do 5 – 10% vodou, druhý nátěr se neředí
  a slouží jako konečný.
 • Barvu lze tónovat vodou ředitelnými tónovacími barvami
  nebo koncentráty.
 • Lze nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.
 • Nezpracovávat při teplotách pod +5 °C.

Bezpečnostní pokyny

 • Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte uzavřený pracovní oděv, při nástřiku užívejte ochranné brýle a zajistěte větrání místnosti.
 • Při zasažení očí důkladně vypláchněte proudem vody, při styku s kůží omyjte vodou a mýdlem, při náhodném požití nebo při přetrvávajících potížích zavolejte lékaře.

Technický list

Zobrazit technické specifikace