EXCLUSIVE – fasádní barva
EXCLUSIVE – fasádní barva
Full Screen
,

EXCLUSIVE – fasádní barva

Vodou ředitelná fasádní nátěrová hmota s vysokou prodyšností.

Vodou ředitelná fasádní nátěrová hmota s vysokou prodyšností formulovaná na bázi anorganických surovin a speciálních organických pojiv. Pro matné, lehce plněné nátěry všech obvyklých minerálních podkladů s výjimkou betonu a plynosilikátů. Lze použít i pro vnitřní nátěry.

 • odolná proti povětrnostním vlivům
 • vysoká kryvost
 • vysoká průchodnost pro vodní páry
 • bez rozpouštědel
 • vydatnost: 1ltr na cca 5 – 6m2

Velikost balení:
5l nebo 10l

Skladování:
V suchu při teplotě vyšší než 0 °C, ne na přímém slunci nebo u zdrojů tepla

Doba použitelnosti:
24 měsíců od data výroby

Kategorie: ,

Návod k použití

 • Podklad musí být suchý, vyzrálý, zbavený nečistot, plísní, sanitru a mastnoty.
 • Silně savé podklady ošetřit penetrací s hloubkovým účinkem.
 • První nátěr lze v případě potřeby ředit do 5 – 10% vodou, druhý nátěr se neředí a slouží jako konečný.
 • Barvu lze tónovat vodou ředitelnými tónovacími barvami nebo koncentráty.
 • Lze nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.
 • Nezpracovávat při teplotách pod +5 °C.

Bezpečnostní pokyny

 • Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
 • Používejte uzavřený pracovní oděv, při nástřiku užívejte ochranné brýle a zajistěte větrání místnosti.
 • Při zasažení očí důkladně vypláchněte proudem vody, při styku s kůží omyjte vodou a mýdlem, při náhodném požití nebo při přetrvávajících potížích zavolejte lékaře.

Technický list

Zobrazit technické specifikace